GDPR

Správce osobních údajů tímto, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, informuje Vás, jako subjekt údajů, o níže uvedených skutečnostech.

Správcem osobních údajů je společnost Hotelis s.r.o., IČ: 09365508, se sídlem Zahradní 803/27, 360 01 Karlovy Vary , e-mail: coo@hotelis.cztel: +420 605 890 883, dále jen „Společnost“.

Společnost zpracovává osobní údaje o Vaší osobě, a to Vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo a případně společnost, ve které pracujete. Tyto osobní údaje jsou zpracovávány na právním základě uzavření a plnění smlouvy, a to za účelem kontaktování Vaší osoby Společností.

Poskytnuté osobní údaje bude Společnost zpracovávat po dobu neurčitou, a to až do pominutí účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány.

Společnost Vás tímto informuje, že na základě zpracování osobních údajů máte následující práva:

  • právo na přístup k osobním údajům, které o Vás Společnost zpracovává,
  • právo na opravu osobních údajů,
  • právo na výmaz osobních údajů,
  • právo na omezení zpracování osobních údajů,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • právo na přenositelnost osobních údajů.

Rovněž máte právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u příslušného dozorového úřadu.

Zpracovatelé osobních údajů

  • Interní evidence údajů v nástrojích: informační systém a e-mailová schránka Společnosti k výše uvedeným účelům.
  • Google LLC, se sídlem 1 600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Tato společnost ukládá soubory cookies, které využívá ve službě služby Google Analytics a Google Tag Manager, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.